+45 86297611 Tand8320@mail.dk

Hvad er en visdomstand?

De fleste mennesker har anlæg til 32 tænder ligeligt fordelt mellem over- og underkæbe. Disse kan yderligere opdeles i fortænder (insiciver), hjørnetænder, små kindtænder (præmolarer) og store kindtænder (molarer). Der er 3 store kindtænder i hver side i over- og underkæbe, og det er de bagerste af disse, der kaldes visdomstænder.

Hos mange er disse tænder enten ikke brudt ordentligt frem, eller ligger og forstyrrer nabotanden. Dette kan i det første tilfælde føre til huller eller en betændelsestilstand omkring visdomstanden, hvilket kan være smertefuldt, og i sidste tilfælde også medføre at nabotanden begynder at opløses. Altså kan det ofte være fornuftigt at få fjernet visdomstænder.

Fjernelsen af visdomstænder foregår under lokalbedøvelse ved et lille kirurgisk indgreb.

.